Top 10 DX of the Year rules / Versenyszabályzat

Contest rules

The date of the contest:
from 1 December 2021, 00:00 UTC to 31 December 2021, 24:00 UTC

- The contest is open for all shortwave listeners. It is not obligatory to be a club member.

- The contest is free of charge and all costs are covered by TOP DX RADIOCLUB.

- The task of the contest:
Reception of 10 BROADCAST stations from 10 optional , DIFFERENT countries during the contest (according to the official DXCC list**).

- The aim of the contest:
Award of the best DX'er who really succeeded in receiving the year's TOP 10 DX: it means that it received the smallest power station possible from the longest distance possible.

- It is not obligatory to register in advance. On the other hand, it would help the organizers if you sent an email with your name and 6-character Maidenhead QTH locator code*. If you don't wish to do that it is enough to provide your data in the contest log. All personal data and email addresses are handled with care by TOP DX RADIOCLUB and they are never given to a third party. We also hate spammers. The data are used to inform the contestants in connection with the contest and the evaluation of the results.

- The rules of the contest:
Reception of 10 BROADCAST stations from 10 DIFFERENT countries. Excluding: unlicensed, meteorological, DRM or other digital, military, spy, pirate, time etalon, amateur contacts and other technical receptions. It is strictly prohibited to use WEB SDR, internet radio and other remote controlled equipment. The receiver antenna has to be attached to the radio physically and directly. One country can appear in the log only once. (Country=where the transmitter can be found)
The enabled frequency range: from 2300 kHz to 30000 kHz. The contest referees and organizers cannot take part in the contest.

- The obligatory content of the log:
Date (day, month, year),
Time (UTC),
Frequency (in kHz),
The ID name of the station,
Country (where the transmitter can be found),
ITU,
The language of the broadcast,
SINPO,
The geographical location (city) of the transmitter site,
The details of the broadcast (general description without specific details cannot be accepted)
The judges may ask for additional data from the contestants (eg. the power of the transmitter)

Example***:
Click to enlarge

- The obligatory content of the log's annex:
The name of the contestant,
Address (where the certificate can be posted)
Geographical location where he/she has participated from (according to the 6-character Maidenhead QTH locator)*
The type of the receiver(s),
The type of the antenna(s).

Example:
Name:
Jean Sample
Address:
France, Paris, Rue Parrot 2.
QTH locator:
JN18EU
RX:
Yaesu FRG-7000, Perseus SDR
Antenna:
80m Long Wire, Wellbrook ALA-1530

- The format of the log:
The logs have to be sent electronically to topdx.radioclub(at)gmail(dot)com in doc, docx, xls, xlsx, pdf, txt, or cabrillo format. We accept logs in English language and Hungarian language. All contestants get an email of confirmation after receiving the log in 24 hours.

- The deadline of receiving the logs:
5 January 2022. 24:00 UTC

All contestants declare by sending the logs that all data in the log are true and correct, all of the receiving were done by himself/herself within the given time range from the provided place according to the QTH locator and the adherence of the rules.

- Announcement of results: Before 31 January 2022.

- Scoring:
The distance between the contestant's QTH locator and the transmitting tower's QTH locator divided by the power of the transmitter.
The distance between QTH is dimensioned in kilometers and measured in short path. The transmitter power is dimensioned in kilowatts. Only official data are considered given by WRTH (World Radio TV Handbook - www.wrth.com). If more powers belong to a certain transmitter the higher power is considered. In case the owner of the station announces different power than WRTH, then we counting with the official (real) transmitter power.

For example:
The geographical location of the contestant: France, Paris, Rue Parrot 2. in this case the QTH locator is JN18EU*
The received station: Voice of America, from the city of Iranawila CLN. The QTH locator of the transmitter: MJ97VM In this case the distance between the two QTH locators: 8462,27 km. For the calculation the following program is used: KK6MK's DistBear Tool ****
The power of the transmitter: 250 kW
Score: 8462,27 / 250 = 33,85 points (rounded to 2 decimals) According to the information above it can be clearly seen that more points are given if the station is far from the contestant AND the transmitter power is low.
Therefor if someone can receive broadcast from a station of 10 kilowatts from the distance of 12000 km it worth 1200 points.
The final points are made up by the sum of the 10 receiving.
The contestant with the highest points wins the contest.

- Awarding:
The contest has no monetary prize. The winner gets an elegantly designed, unique trophy addressed to his/her name. All contestants are posted a certificate according to result in the ranking.

In case of any questions about the rules, the parameters of the transmitter or anyting else in connection with the competition, send us an e-mail and we try to respond asap. This opportunity is open before and during the comeptition.

The organizers wish good luck and outstanding DXs to all contestants.

*: The QTH locator can be easily found here: LINK
** The list of DXCC can be found here (Excel file, countries in alphabetical order): LINK
***: Sample log can be downloaded from here (Excel): LINK
****: The KK6MK DistBear Tool can be find here: LINK

 

Versenyszabályok

A verseny időpontja:
2021. december 1., 00:00 UTC-től 2021. december 31., 24:00 UTC-ig

- A verseny nyílt minden rövidhullámú megfigyelő számára. A részvételnek semmilyen klubtagság nem feltétele.

- A verseny ingyenes, az összes felmerülő költséget a TOP DX RADIOCLUB fedezi.

- A verseny feladata:
10 BROADCAST állomás vétele a verseny időtartama alatt, 10 tetszőleges, és KÜLÖNBÖZŐ országból (hivatalos DXCC lista szerint**).

- A verseny célja:
A legjobb DX'er díjazása, aki valóban az év TOP 10 DX vételét produkálta, tehát a lehető legnagyobb távolságból, a lehető legkisebb teljesítményű állomásokat vette.

- A verseny előzetes regisztrációhoz nem kötött, de ha egy emailben jelzi részvételi szándékát, megadja nevét és 6 karakteres Maidenhead QTH locator kódját*, azzal a versenyrendezők munkáját segíti. Ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, akkor adatait elegendő a versenylogban feltüntetni. Az email címeket és egyéb személyes adatokat a TOP DX RADIOCLUB harmadik félnek soha, semmilyen körülmények között nem ad ki. Mi is utáljuk a spammereket. Az adatokat kizárólag a versennyel kapcsolatosan, a versenyzők informálására és a versenyeredmények kiértékelésére használjuk.

- A verseny szabályai:
10 tetszőleges MŰSORSZÓRÓ adás vétele 10 KÜLÖNBÖZŐ országból. Engedéllyel nem rendelkező adó, meteorológiai, DRM és egyéb digitális, katonai, kém, kalóz, időetalon, amatőr összeköttetés és egyéb technikai adás vétele nem érvényes. WEB SDR, internet rádió és egyéb távoli vezérlésű berendezés használata szigorúan tilos! A vevőantennának a rádióval közvetlen fizikai kapcsolatban kell lennie. A logban egy ország csak egyszer szerepelhet. (Az az ország, ahol az adótorony elhelyezkedik)
Az engedélyezett frekvenciatartomány: 2300 kHz-től 30000 kHz-ig. A versenybírók és versenyrendezők a versenyben nem vehetnek részt.

- A lognak tartalmaznia kell a következőket:
Dátum (nap, hónap, év),
Időpont (UTC),
Frekvencia (kHz-ben),
Az állomás neve,
Ország (ahol az adó elhelyezkedik),
ITU,
A sugárzott műsor nyelve,
SINPO,
Az adóállomás földrajzi helye,
Az adás részletei (konkrétumok nélküli, általános leírás nem elfogadható)
A versenybíróság az értékelés során kiegészítő adatokat kérhet a versenyzőtől. (pl. általa ismert adóteljesítmény)

Példa***:
Klikkelj a nagyításhoz

- A log mellékletében szerepelnie kell:

A versenyző neve,
Címe (ahová az oklevelet postázhatjuk)
Földrajzi helye, ahonnan a versenyben részt vett (6 karakteres Maidenhead QTH lokátor szerint)*
Rádió vevő(k) típusa,
Antenna(k) típusa.

Példa:
Név: Jean Sample
Cím: France, Paris, Rue Parrot 2.
QTH lokátor: JN18EU
RX: Yaesu FRG-7000, Perseus SDR
Antenna: 80m Long Wire, Wellbrook ALA-1530

- A log formátuma:
Elektronikusan, doc, docx, xls, xlsx, pdf, txt, vagy cabrillo formátumban várjuk, a topdx.radioclub(kukac)gmail(pont)com címre. A logokat magyar vagy angol nyelven is elfogadjuk. A log beérkezésről visszaigazolást kap minden versenyző, 24 órán belül.

- A log leadási határideje:
2022. január 5. 24:00 UTC

Minden versenyző a log beadásával kijelenti, hogy a logban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek, az összes vételt önmaga valósította meg a verseny időtartamán belül, a megadott QTH lokátor szerinti helyről és a szabályok maradéktalan betartásával.

- Eredményhirdetés:
2022. január 31. előtt.

- Pontozás:
A versenyző QTH lokátora és az adótorony QTH lokátora közötti távolság osztva az adóteljesítménnyel.
A két QTH közötti távolság mindig rövid útvonalon mért és kilométerben dimenzionált.
Az adóteljesítmény kilowattban dimenzionált, és a WRTH (World Radio TV Handbook - www.wrth.com) áltak közölt hivatalos adatokat vesszük figyelembe. Ha egy adott adóhoz több teljesítmény is tartozik, akkor ott mindig a nagyobbikkal kalkulálunk. Amennyiben az állomás hivatalos üzemeltetője eltérő adatot közöl, mint a WRTH, akkor a hivatalos (valós) teljesítménnyel számoljuk a pontokat.

Például:
A versenyző földralyzi helye: France, Paris, Rue Parrot 2. ebben az esetben a QTH lokátora JN18EU*
A vett állomás: Voice of America, Iranawila városból CLN. Az adótorony QTH lokátora: MJ97VM
Ebben az esetben a két QTH lokátor közötti távolság: 8462,27 km. A távolságszámításra KK6MK által készített DistBear Tool programot használjuk. ****
Az adó teljesítménye: 250 kW
Pontszámítás: 8462,27 / 250 = 33,85 pont (2 tizedesre kerekítve) A fentiekből következően egy állomás vételéért annál több pont jár, minél távolabb van a versenyzőtől, ÉS minél kisebb az adóteljesítmény.
Tehát ha valakinek sikerül 12000 kilométerről egy 10 kilowattos állomást vennie, akkor azért 1200 pontot kap.
A végső pontszámot a 10 vétel pontszámának összege adja.
Az a versenyző lesz a győztes, aki a legmagasabb pontszámot szerzi.

- Díjazás:
Nem pénzdíjas verseny. A győztes egy nevére szóló, elegáns megjelenésű egyedi trófeát kap. Minden résztvevő a helyezésének megfelelő oklevélben részesül, melyet postán küldünk el.

Ha bárkinek bármilyen kérdése merülne fel a versenyszabályokkal, vagy akár egy adó paramétereivel kapcsolatban, vagy bármi egyéb versennyel kapcsolatos témában, akkor írjon e-mailt, és igyekszünk a lehető leghamarabb válaszolni. Ez a lehetőség nem csak a verseny előtt, hanem a verseny időtartama alatt is adott.

Minden versenyzőnek sok sikert és kiemelkedő DX-eket kíván a versenyrendezőség.

*: A QTH lokátorodat könnyen megtalálhatod itt: LINK
**: A DXCC listát megtalálod itt (Excell, országok neve szerinti sorrendben): LINK
***: Minta log letölthető innen (Excell): LINK
****: KK6MK DistBear Tool programja elérhető itt: LINK