Members / Tagok

István - HA5BI

I was born in 1964 and I live in Budapest. I was amazed by radios at a very early age and it seems I will not get rid of this habit. I even collect old radios especially extraordinary and rare pieces. My favorite areas within the subject are Broadcast SWL contests and DX hunting. I also collect QSL cards so I would really appreciate if your card was a part of my collection.

1964-ben születtem, Budapesten élek. Már kisgyerek koromban elbűvöltek a rádiók és úgy tűnik ezt már nem is fogom kinőni. Olyannyira, hogy gyűjtöm is a régi rádiókat, elsősorban a különleges és ritka darabokat. A rádiózáson belül leginkább a Broadcast SWL versenyzést és a DX vadászatot kedvelem. Gyűjtöm a QSL lapokat is, úgyhogy roppant hálás leszek ha a te lapod is bekerül a kollekciómba.

RIG: Kenwood TS-990S, Panasonic DR49, Perseus SDR, SPE Expert 1K Amplifier
Antennas: 80-40-20m: homemade multiband OCF dipole, 40m: 40MDY1 monoband dipole (E-Antenna), 20-15-10m: A4S (Cushcraft)
Other: MiniWips, home made Active Loop (rotated and remote tuned)

Laci - HA5UA

I was born in Budapest, Hungary and I have been living here since 1959. I met HAM radio in 1977 and received call HA5UA in 1982. I have been a member of BKV Radio Club since 1980 and I am also a founding member of TOP DX Radio Club. I have lived in a downtown apartment for 35 years where the possibility of placing antennas is limited. During this period, I did many portable operations. I moved to the suburbs in 2014 where I had more opportunities to place larger antennas. I am active on CW/SSB from 160m up to 3cm band. I am interested in microwave propagation modes like airplane scatter, rain scatter or tropo. During winter season when there are no vegetables in my garden I turn back to short waves, then I "plant" temporary wire antennas :-) I have a 15m crankup tower for rotating antennas and just enough place to install an inverted L to 160m. A 20kV power line station is 40 meters away of my antennas. The combat against Man Made Noise is quite stressful. All sw bands are covered by 59+ noise from NW direction from time to time. I try different RX loops to eliminate the QRM.

1959-ben születtem Budapesten, azóta is itt élek. Az amatőr rádiózással 1977-ben találkoztam, és 1982-ben kaptam meg a HA5UA hívójelet. 1980 óta tagja vagyok a BKV Rádióklubnak és alapítója a TOP DX Radioclubnak. 35 évig a belvárosban laktam, ahol az antennatelepítés korlátozott. Ebben az időszakban nagyon sok kitelepülést végeztem. 2014-ben a külvárosba költöztem, ahol sokkal több lehetőségem van nagyobb antennák felállítására. 160 métertől a 3 centiméteres sávig vagyok aktív, CW és SSB üzemmódokban. Érdeklődöm a mikrohullámú terjedési módok iránt, mint például a repülőgépról, esőfelhőkről és troposzféráról visszaverődés. A téli szezonban, amikor a kertben már nincsenek zöldségek, akkor újra a rövidhullám felé fordulok, és ideiglenes drótantennákat "ültetek" :-) Van egy 15 méter magas, kitekerhetó tornyom a forgatható antennáknak, és pont elég helyem egy inverted L antennának a 160 méteres sávra. A 20kV-os hálózat 40 méterre van az antennáimtól, ezért az ember által keltett zajok elleni küzdelem elég fárasztó. ÉNy-i irányból a rövidhullámú sáv időről időre 59+ zajjal fedett, ezért próbálok különféle RX Loop antennákat építeni amikkel csökkenthető a QRM.

RIG: Icom-7300 Icom-910h Yaesu FT-817nd DB6NT tvrtr on microwave
Antennas: 160m: Inverted L for TX and RX loop by: K3ZXL, N6RK 80m: Dipole /NVIS/ 40m: Vertical full size with 2 elevated radials over the fence 20-10m: Mosley TA-32-M 2el 3 band 6m: 3 el DK7ZB, 2m: 9el DK7ZB, 70cm: 16el G0KSC 23cm: 150cm mesh dish, 13cm: 150cm mesh dish, 3cm: 75cm offset dish

Roka

"Shakespear was good at inglish and einstein was clever at mathmatics but i am better at amateur radio!!"

"Shakespear jó volt a nyelftanban és einstein okos volt a matekba, de én jobb vagyok a rádiózásban!!"

RIG: Yaesu FT-950, Panasonic DR49, DXPatrol SDR
Antennas: 80-40-20m: homemade multiband dipole, 80-10m W-1080 multiband dipole (Diamond)

Gábor - HA7GSZ

I was born in Jászberény in 1967, now I live in the village of Mende, close to Budapest. As a child, I was an agile, all-around person when I attended a radio course in 1984 where I was taught Morse signals and the basics of radio. I fell in love and this encounter became a defining part of my whole life. At the age of 18, I applied to a military school where, of course, I chose radio. For a few years, only military radio broadcasting and the life of radio clubs established at stations ensured riding wavelengths. In 1991, I took the amateur radio exam and was able to play radio at home with an idependent call sign (HA7GSZ). For me, it's the magic of DX stations, collecting diplomas, and making antessas that gives me the experience. In 2005, fate brought me together with István, one of the founders of the HA5TOP station, by making a 15m Moxon antenna. For a long time, the topic was only conversations, discussions, and then the opportunity to join them. It was a pleasure to join a cohesive, honest team that cultivated pure radio. I thank them for this great opportunity.

1967-ben Jászberényben születtem, most Mende községben élek közel Budapesthez. Gyermekkoromban mozgékony, mindent kipróbálni akaró emberke voltam, amikor is 1984-ben egy rádiós tanfolyamon vettem részt, ahol megtanították a morze jeleket és a rádiózás alapjait. Beleszerettem és az egész életem meghatározó részévé vált ez a találkozás. 18 évesen katonai iskolába jelentkeztem, ahol természetesen a rádiózást választottam. Néhány éven keresztül csak a katonai rádiózás és az állomáshelyeken létesült rádióklubok élete biztosította a hullámhosszok lovaglása. 1991-ben rádióamatőr vizsgát tettem és önálló hívójellel (HA7GSZ) már otthon is tudtam rádiózni. Számomra a DX állomások, diplomák gyűjtése és az antennák készítésének varázsa adja az élményt. 2005-ben egy 15m-es Moxon antenna készítése által hozott össze a sors Istvánnal, a HA5TOP állomás egyik alapítójával. Sokáig csak beszélgetések, eszmecserék, majd a hozzájuk történő csatlakozás lehetősége volt a téma. Öröm volt egy összetartó, őszinte, a tiszta rádiózást művelő csapatba lépnem. Köszönöm nekik ezt a nagy lehetőséget.

RIG: Kenwood TS-570, RSPdx, SDR switch.  
Antennas: 80 m home made dipole, 40 m home made vertical, Fritzel GPA-30, home made delta loop for 20, 15, 10 m.

Club Station

HA5TOP Club Station